Start Nieuwe Dordtse Biesbosch

12 mei 2017 Op woensdag 10 mei 2017 vond de officiële starthandeling plaats van de aanleg van het natuur- en recreatiegebied Nieuwe Dordtse Biesbosch. Op de locatie van de bouwkeet (hoek Zeedijk en Oude Veerweg in Dordrecht) zaaiden de Gedeputeerde van de Provincie Han Weber, wethouder Peter Heijkoop en heemraad Lies Struik de pas aangelegde oevers in, in het bijzijn van andere genodigden.
Inzaaien van de oever | © Cees Schilthuizen
Aanharken van de oever | © Cees Schilthuizen
Heemraad Lies Struik, bever, wethouder Peter Heijkoop, Droppie Water en Gedeputeerde van de Provincie Han Weber(v.l.n.r.) | © Cees Schilthuizen

Noorderdiepzone

De werkzaamheden aan de Noorderdiepzone zijn in volle gang. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland realiseert de gemeente Dordrecht onze opgave voor een betere waterkwaliteit vanuit de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) en wordt er ruimte voor water gecreëerd waarmee we de Wateropgave invullen. Het gaat dan niet alleen om de Noorderdiepzone maar ook om het verbeteren van het watersysteem van de omliggende gebieden.

Hevel

Door de aanleg van een nieuw inlaatpunt (hevel) nabij de Oosthaven wordt de water aan- en afvoer in het gebied aangepast. Daarmee voeden we de sloten en plassen in het hele gebied met kwalitatief goed water. Het stedelijk gebied zal ook meeprofiteren van de goede waterkwaliteit die we hier gaan realiseren. Goed water vanuit de natuurgebieden zal door diverse wijken van Dordrecht gevoerd worden. Zo profiteren nog meer Dordtenaren van de aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Waterberging en verbetering waterkwaliteit

Een aantal deelprojecten is al gerealiseerd, zoals de Kooikil, de bezinkplas, De Elzen en de Kop van ’t Land. Voor de heftige regenbuien die tegenwoordig vallen moest ruimte gecreëerd worden om de grote buien op te vangen. Deze extra waterberging is al bij de Kop van ’t Land gemaakt. De sloten in het bos De Elzen zijn voorzien van natuurvriendelijke oevers. Dit zijn zeer flauwe oevers met een geleidelijke overgang van nat, dras naar droog. In deze zones is ruimte voor gevarieerde waterplanten en – dieren. Deze gevarieerdheid zorgt voor een goede waterkwaliteit.
Al deze maatregelen dragen bij aan het invullen van de Europese eisen voor waterkwaliteit van de Kader Richtlijn Water.