Wrak in opslag

11 april 2017 Hollandse Delta heeft medio december 2016 een boot uit het Brielse Meer gelicht. De boot lag in de vaargeul ter hoogte van de Krabbeplaat. Tot op heden heeft het waterschap geen melding ontvangen van de eigenaar.
© waterschap Hollandse Delta

Het waterschap heeft deze boot in opslag. De eigenaar heeft tot 1 juni 2017 om de boot op te halen. De eigenaar moet kunnen aantonen dat zij eigenaar is/zijn. Indien dit het geval is,  is/zijn zij verantwoordelijk voor de bergingskosten.

Na 1 juni 2017 vernietigt het waterschap de boot. Het gaat om een witte polyester boot met metalen afzettingen. De afmetingen van de boot zijn: 9,40 x 2,10 x 2,50 meter.

Lees meer over

waterbeheer