Vliegen boven de dijken

11 april 2017 Waterschap Hollandse Delta heeft in Ridderkerk met behulp van een drone inspecties uitgevoerd boven de Oostmolendijk en Het Nieuwe Veer. Het doel is om te kijken of drones nuttig zijn bij het inspecteren van dijken.
Drone inspecteert de dijk | © waterschap Hollandse Delta

Het gaat om een proef van de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Rvierenland en Hollandse Delta. Elk waterschap maakt dit jaar drie inspectievluchten met een drone.

Tijdens elke vlucht wordt er met drie verschillende camera’s gevlogen. Een gewone daglichtcamera, een infraroodcamera en een camera die gericht is op de dijkvegetatie. Juist de combinatie van deze waarnemingen lijkt een meerwaarde op te kunnen leveren. Vooral de vitaliteit en plantensoorten op de dijk is beter te beoordelen.

Hollande Delta heeft gekozen om de proefvluchten uit te voeren boven de Oostmolendijk en Het Nieuwe Veer in Ridderkerk. Deze waterkeringen liggen in elkaars verlengde en zijn onlangs pas versterkt. De waarnemingen vanuit de lucht worden vergeleken met klassieke inspectieresultaten.

Innovatie

Rijkswaterstaat, STOWA en de waterschappen werken samen aan een verdere verbetering van de reguliere inspecties. Er is speciale aandacht voor de rol van inspecties bij de continue toetsing en inspecties tijdens calamiteiten. Deze proef met de inzet van drones is een van de innovatieve dijkinspecties..

Als de proef positief uitpakt, zou het gebruik van drones op termijn onderdeel kunnen worden van de beheer- en onderhoudscyclus van het waterschap.

Lees meer over

dijken