Besluiten Verenigde Vergadering 30 maart 2017

31 maart 2017 De vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta vond plaats op het kantoor aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk. Het bestuur nam onder meer kennis van de kadernota’s van de gemeenschappelijke regelingen Slibverwerking en SVHW, de evaluatie van communicatie van 2016 en de jaarstukken en het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie.

Daarnaast zijn de volgende besluiten genomen:

Besloten is, om 75.000 euro bij te dragen aan werkzaamheden die Rijkswaterstaat eerder heeft uitgevoerd aan de N57 op Goeree-Overflakkee. Daar zijn twee kruisingen omgevormd tot rotondes wat de veiligheid op de weg ten goede moet komen. Onze wegen sluiten aan op deze kruising en daarom dragen we een deel bij.

Besloten is ook om mevrouw ir. I.G.M. de Bondt officieel aan te bevelen voor benoeming tot dijkgraaf van ons waterschap met ingang van 1 juli 2017. Zij volgt dan dijkgraaf J.M. Geluk op die na een ambtstermijn van twaalf jaar afscheid neemt. Na benoeming door de Kroon wordt de nieuwe dijkgraaf beëdigd door de Commissaris van de Koning.

Volgende week kunt u op de website van het waterschap bij de agenda en stukken van de vergadering het audioverslag van deze vergadering beluisteren. Mocht u vragen hebben over bovenstaand bericht neemt u dan contact op met het waterschapsloket op 0900 2005 005 (lokaal tarief).