Bluswatervoorzieningen testen in spoorzone bij Dordrecht

15 februari 2017 De regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid test in samenwerking met waterschap Hollandse Delta de bluswatervoorzieningen in de spoorzone. Vandaag worden de tests uitgevoerd in Dordrecht, volgende week 22 februari in Zwijndrecht. De tests worden uitgevoerd om na te gaan of er genoeg bluswater opgepompt kan worden uit de bluswateronttrekkingspunten als er een incident plaatsvindt.
Test bluswatervoorzieningen in Dordrecht | © waterschap Hollandse Delta

Het spoortraject Dordrecht-Zwijndrecht brengt extra risico’s met zich mee door de gevaarlijke stoffen die over dit traject vervoerd worden. Mocht er een incident plaatsvinden, dan moet de brandweer genoeg bluswater tot haar beschikking hebben. Tijdens de tests wordt gekeken of er voldoende bluswater is.

Testlocaties

De tests worden uitgevoerd op twee locaties in de spoorzone bij Dordrecht. De eerste locatie wordt in de ochtend getest en bevindt zich achter het NS Station Dordrecht, in het Weizigtpark ter hoogte van de ingang Krispijnseweg. De tweede locatie waar getest wordt, is bij het NS Station Dordrecht Zuid bij het parkeerterrein aan de Spirea, achter het muziekcentrum Benevia. Bij deze locatie wordt de test in de middag uitgevoerd. Tijdens deze tests wordt de testomgeving deels afgezet. Mocht na de tests blijken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn, dan wordt dat door waterschap Hollandse Delta en de regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid opgepakt.