Nieuwe mobiele waterkering in Goudswaard

20 december 2016 Vandaag heeft bouwcombinatie Ploegam Biggelaar de nieuwe mobiele waterkering van Hollandse Delta in Goudswaard getest. Een deel van de Molendijk en Westdijk kan over een lengte van ruim 75 meter tijdelijk worden verhoogd om het rivierwater tegen te houden. De kering is onderdeel van de dijkversterking langs het Spui.
Mobiele waterkering in Goudswaard | © Hollandse Delta/Joosje Bachman

Het haventje van Goudswaard was een lastig punt bij de dijkversterking. Alleen aan de binnenkant van de Molendijk en Westdijk was voldoende ruimte om de dijk te verhogen. Een permanente aarden wal voor de deur zou het woongenot van de dijkbewoners echter aanzienlijk schaden.

Mobiele kering

In overleg met de omgeving heeft Hollandse Delta op deze plaats daarom gekozen voor een mobiele kering. Deze kering bestaat uit aluminium schotten die worden opgebouwd tot een hoogte van 1.20 - 1.80 meter. De palen en aluminium schotten komen in een betonnen rand langs de dijk van 20 - 40 centimeter hoog.

Het waterschap heeft de onderdelen klaar voor gebruik opgeslagen in een magazijn. De opbouw van de complete kering neemt ongeveer vier uur in beslag en zal jaarlijks worden getest.

De totale dijkversterking in Goudswaard is in juni 2017 helemaal klaar.

Lees meer over

dijkversterking