Baggeren grote wateren Goeree-Overflakkee

22 december 2016 Eind november is Hollandse Delta begonnen met het baggeren van de haven in Stellendam. Daarna volgen nog vier zogenoemde 'grote baggerwerken' op Goeree-Overflakkee.
Baggerwerkzaamheden | © waterschap Hollandse Delta

Het gaat om de watergang die naar het gemaal in Stellendam loopt, de haven en boezem van Dirksland en het havenkanaal van Goedereede. Naast het bevorderen van de doorstroming is het doel ook verbeteren van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit in deze wateren moet hier voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het baggeren van deze ‘grote wateren’ verschilt niet veel van het normale baggeren, maar er wordt vaker gewerkt met drijvend materieel. Dit is ook het geval in Stellendam.

Door het werk zijn de havens onbereikbaaar voor grotere boten. In vier havens is nauwelijks sprake van watersport. Alleen in Stellendam ligt een beperkt aantal kleine boten. Voor grotere boten is de haven onbereikbaar. We proberen de hinder zo veel mogelijk te voorkomen. Het baggerwerk in Stellendam is in maart klaar.

In de zomer van 2017 is het baggeren op de andere locaties ook afgerond. In totaal haalt aannemer Beens Dredging ongeveer 100.000 kubieke meter bagger naar boven.

Lees meer over

waterbeheer