1 oktober begint het stormseizoen

30 september 2016 De herfst en winter zijn in aantocht. Dat betekent storm en hoge waterstanden in de rivieren. Tussen 1 oktober en 1 april zijn ook de dijkwachten paraat.
Calamiteitenoefening | © Hollandse Delta/Harry Terhoeve

De kans op slecht weer wordt na 1 oktober groter. Daarom voeren we vanaf dat moment geen werkzaamheden meer uit aan dijken. Wel inspecteren we in de winter dijken om te kijken of er bijvoorbeeld geen bomen zijn omgewaaid. Omgewaaide bomen kunnen grote kuilen veroorzaken die de dijk kunnen beschadigen.

Het winterklaar maken van dijken begint al aan het eind van de zomer: grasmatten worden nagekeken, kale plekken worden gerepareerd en onregelmatigheden worden aangepakt. Ook sluitmiddelen van dijken zijn gecontroleerd.  De dijken in het werkgebied van Hollandse Delta zijn erop gemaakt om bij slecht weer en hoge waterstand droge voeten te houden.

Dijkwachten

De dijkwachten hebben in september deelgenomen aan de oefeningen netcentrisch werken, zodat ze goed voorbereid het stormseizoen ingaan. Tijdens oefenpatrouilles letten ze erop of er schade is ontstaan aan de dijk, of er (verboden) werkzaamheden plaatsvinden en of er water aan de binnenkant van de dijk omhoog komt.

 

 

Lees meer over

dijken dijkbewaking