Hollandse Delta bouwt nieuw gemaal op Putten

1 september 2016 Op 1 september 2016 begint waterschap Hollandse Delta officieel met de bouw van gemaal Putten. Op een levensgroot bord staat een tekening van het nieuwe gemaal dat gebouwd wordt aan de Schuddebeursdijk in Hekelingen.
Onthulling informatiebord | © waterschap Hollandse Delta

Gemaal Putten komt in de plaats van de gemalen De Volharding en De Biersum. Deze gemalen zijn aan het einde van hun levensduur. “We hebben besloten om deze gemalen te vervangen door een gemaal, dat groot genoeg is voor heel Putten,” zegt heemraad Lies Struik (waterschap Hollandse Delta).

Gemaal Putten krijgt drie pompen die bij elkaar 450 m3 per minuut kunnen verplaatsen. Dat is meer dan de twee huidige gemalen bij elkaar aankunnen. “Hiermee kunnen we dus heel veel water uit de polders afvoeren.” Het overtollige polderwater verdwijnt straks in de rivier het Spui.

Aan de bouw is heel wat werk voorafgegaan. Het meest in het oog springt de brede sloot die voor de aanvoer van het water zorgt. De bestaande sloot tussen de Garsdijk en ‘s Landswetering is breder en dieper gemaakt en zo’n 500 meter verlengd. Bij het gemaal is de sloot op zijn breedst: 41 meter.

Visvriendelijk

Het gemaal krijgt visvriendelijke pompen. Dat voorkomt zo veel als mogelijk schade voor vissen bij het passeren van de pompen. Rijkswaterstaat levert hiervoor een financiële bijdrage van 275.000 euro: “Vissen moeten zich ongehinderd kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Zij maken geen onderscheid tussen Rijkswateren en polderwater,” aldus Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat. Een gevarieerde visstand is goed voor de algehele waterkwaliteit in sloten, plassen en kanalen. Daarom maakt het waterschap het gemaal visvriendelijk. Het verbeteren van de visstand is één van de speciale eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Waterhuishouding

Het nieuwe gemaal vormt het pronkstuk van een groot aantal verbeteringen in de waterhuishouding op Putten. Zo heeft het waterschap bij de aanleg van recreatiegebied ‘De Uitwaayer’ de sloten aangepast en gezorgd voor een goede watertoevoer naar gemaal Putten. “Met deze, maar ook eerder uitgevoerde maatregelen, zoals de renovatie van gemaal De Vooruitgang met behoud van de historische elementen, krijgen onze inwoners van Nissewaard een toekomstbestendige afvoer van water,” zegt wethouder Christel Mourik (Nissewaard).

Hollandse Delta neemt het nieuwe gemaal Putten eind 2017 in gebruik. Tot die tijd zorgen de gemalen De Volharding en De Biersum voor de bemaling.

Starthandeling gemaal Putten (video: 16 min.)

Lees meer over

waterbeheer