Ruimte voor regenwater

3 augustus 2016 Als er heel veel regen valt, dan is de ruimte in sloten en singels niet voldoende om het water op te vangen.

Waterberging

Daarom maakt het waterschap ruimte om regenwater op te vangen. Dit doen we door ons watersysteem zodanig in te richten dat er meer regenwater opgevangen kan worden. Dat kan in de vorm van waterbergingsgebieden, die bewust vol gezet kunnen worden met water, maar dat kan ook in de vorm van flauwe oevers, natuurvriendelijke oever en het verbreden van watergangen.

Een mooi voorbeeld van een waterbergingsgebied is de Strypse Wetering, het Zuiderpark en Spinozapark in Rotterdam, waar meer water is gegraven of het Oedevlietsepark in Rotterdam waar de oevers lager zijn aangelegd

Waterberging in de Strypse Wetering

Loading the player
Waterberging in de Strypse Wetering

Lees meer over

waterbeheer