Start baggerwerkzaamheden 's-Gravendeel

5 juli 2016 Op maandag 11 juli start aannemer GKB Realisatie BV uit Barendrecht met het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in de diverse dorpen van gemeente Binnenmaas. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente en het waterschap Hollandse Delta. De werkzaamheden zijn eind december afgerond.

Het baggeren start in ’s-Gravendeel. De verwachting is dat de werkzaamheden hier tot eind september duren. Er is gekozen voor deze periode omdat flora en fauna dan het minste schade en hinder ondervinden. Vervolgens wordt achtereenvolgens gebaggerd in Puttershoek, Maasdam, Mijnsheerenland en Westmaas. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd via de media en de aannemer.

Baggeren: niet leuk, wel noodzakelijk

Bij baggeren is helaas niet te voorkomen dat er overlast ontstaat. De meest voorkomende hinder bij het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is dat de wegen vies worden en omwonenden stankoverlast ervaren. Daarnaast kan het zijn dat een kraan voor een wat langere periode in de nabijheid van woningen aan het werk is. Dit bijvoorbeeld om baggerslib op de kant te verzamelen en vervolgens op een vrachtwagen of tractor met kar te laden. Dit veroorzaakt overlast, maar baggeren is nu eenmaal noodzakelijk. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om regelmatig te baggeren om de doorstroming en de kwaliteit van het water te kunnen blijven garanderen. In samenspraak met de aannemer probeert Binnenmaas de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hoe gaat het in zijn werk?

De aannemer gaat de werkzaamheden op drie manieren uitvoeren:

  • met een baggerschuifboot de bagger naar de oever schuiven en daar met een kraan op een vrachtwagen of tractor met kar laden om af te voeren;
  • de bagger met een kraan uit de watergang scheppen en vervolgens afvoeren;
  • de bagger met een kraan uit de watergang scheppen en verwerken op de kant.

Het merendeel van de baggerspecie wordt afgevoerd. Een klein deel van de bagger wordt op de kant verspreid. Desbetreffende perceeleigenaren worden hierover voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk door de gemeente benaderd.

Meer informatie

Voor meer informatie, vragen of klachten over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u direct contact opnemen met GKB Realisatie BV. Zij zijn  bereikbaar tussen 7.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0180 – 642 929 (op werkdagen) of e-mail realisatie@gkbgroep.nl. Mocht u meer algemene vragen hebben over het baggeren dan kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met de heer P.W. Lak van gemeente Binnenmaas. De heer Lak is bereikbaar via e-mail pieter.lak@binnenmaas.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 078.

Lees meer over

waterbeheer