Duizenden glasaaltjes geteld

6 juni 2016 Waterschap Hollandse Delta werkt mee aan een onderzoek naar de intrek van jonge palinkjes vanuit de Noordzee naar de polders van de Zuid-Hollandse eilanden om tot volwassen exemplaren uit te groeien.
Glasaal

De enkele centimeter grote larfjes ondervinden nogal wat belemmering bij hun tocht van zee naar het zoete water in de poldersloten, zoals gemalen, sluizen en dijken. Hollandse Delta is daarom bezig met het opstellen van een Vismigratieplan om te kijken hoe de vistrek kan worden verbeterd. Dat kan  bijvoorbeeld door bij de gemalen waar veel glasaaltjes op af komen een voorziening aan te brengen, zodat ze makkelijker de polders in kunnen trekken.  

Tellingen

Samen met vrijwilligers van de stichting RAVON worden tellingen uitgevoerd bij gemalen en sluizen op Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de Hoeksche Waard. Daarnaast deed adviesbureau Waardenburg onderzoek bij gemaal De Hooge Nesse op het eiland IJsselmonde en gemaal Cromstrijen bij Numansdorp. Bij gemaal Hooge Nesse werden 1225 glasaaltjes en jonge palinkjes gevangen. Bij gemaal Cromstrijen bij Numansdorp waren dat er krap 100.

De meeste glasaaltjes zijn geteld op plaatsen die rechtstreeks in verbinding staan met de Noordzee, zoals de spuisluis Zuiderdiep bij Stellendam. Ook bij de gemalen aan de zuidkant van Goeree-Overflakkee is veel glasaal gevangen. De Grevelingen staat immers in open verbinding met de Noordzee.

De glasaaltjes die gevangen zijn langs de Oude Maas zijn via de Nieuwe Waterweg de rivieren ingezwommen. Langs het Haringvliet zijn de minste  glasaaltjes gevangen, omdat de Haringvlietsluizen nu nog een grote belemmering vormen.

Lees meer over

waterbeheer