Andere uitwatering gemaal Loudon door dijkversterking Dordrecht

1 april 2016 Dit jaar verwachten we de dijkversterking op het Eiland van Dordrecht af te ronden. Er moet echter nog veel werk worden verzet. Bijvoorbeeld bij het gemaal Loudon aan de Wieldrechtse Zeedijk.
Gemaal Loudon | © Hollandse Delta

Het water dat het gemaal uitstroomt komt nu terecht in een inham van de Dordtse Kil. Deze inham maakt de dijk op deze plek zwakker. We zijn nu begonnen met het dempen van deze zogenoemde maalkom. De dijk brengen we hier weer op de juiste hoogte.  

Dempen

Het dempen gaat heel geleidelijk. Elke laag zand krijgt voldoende gelegenheid om zich te zetten. Dit houden we in de gaten met speciale bakens. De maalkom wordt op die manier stap voor stap ondieper. In mei verwachten we dat de maalkom is gedempt. Daarna gaan we nog even door met ophogen. Hoe meer gewicht er op de onderste lagen komt, hoe beter het is. Na verloop van tijd graven we de overhoogte af.  

Tijdens het dempen beginnen we alvast met het verwijderen van de bestaande afvoerleiding van het gemaal. We leggen een nieuwe leiding aan die meteen in de rivier uitmondt. Gedurende deze periode wordt de waterhuishouding in het achterliggende gebied geregeld met een tijdelijke pompinstallatie.

Lees meer over

dijken dijkversterking