Bestuursbesluiten 2 januari 2013

2 januari 2013

Dijkgraaf en heemraden hebben in hun vergadering van 2 januarionder meer de onderwerpen voor de openbare bestuursvergaderingen van januari 2013 besproken.
Meer informatie over de bestuursbesluiten van 2 januari