Er zijn nieuwe deuren nodig omdat de oude op zijn, nadat ze zestig jaar dienst hebben gedaan. 

In opdracht van waterschap Hollandse Delta heeft aannemer GKB uit Barendrecht deze maand de houten deuren vervangen.

Eb en vloed

De duikersluis uit 1961 maakt deel uit van de waterkering langs de Oude Maas. Op de plaats van de duiker is eb en vloed. Als het water buitendijks meer dan een meter boven NAP stijgt, gaan de deuren automatisch dicht. De deuren gaan open als aan de andere kant het water stijgt doordat het gemaal Puttershoek / Nieuw Bonaventura water uit de polder naar de Oude Maas  pompt.  

Zwaargewichten

De duiker bestaat uit twee kokers die ongeveer 27 meter lang zijn en een diameter van 3,50 m hebben. Nieuwe hardhouten deuren zijn in Friesland op maat gemaakt en zijn elk 2 meter breed en 2,5 meter hoog. Ze wegen elk zo’n   700 kilogram. 

Extra beveiliging

In de duikersluis zitten ook schuiven die het water kunnen tegenhouden als de deuren niet werken. Op alle plaatsen waar water door een dijk moet worden  afgevoerd werkt het waterschap met twee systemen. Als er bij het ene systeem door een storing niet goed functioneert, kan het andere worden ingezet.

Duikersluis in het Lorregat in Puttershoek
Duikersluis in het Lorregat, Puttershoek