Tot en met 17 juli 2020 ligt het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening 2021 ter visie.