Tot en met 17 juli 2020 ligt het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening 2021 ter visie.

Torensteepolder Numansdorp

Via deze verordening wordt opnieuw de verdeling van de waterschapslasten vastgesteld tussen de verschillende groepen belastingbetalers.


Daarmee wordt duidelijk welk deel van de belastingen moet worden opgebracht door de inwoners, de huiseigenaren, de wegbeheerders, de boeren, etc. 


Het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening kunt u bekijken via de link onderaan deze pagina. Tot en met 17 juli kan iedere belanghebbende een zienswijze over deze verordening indienen.

Informatiebijeenkomst

Bij voldoende belangstelling wordt begin juli een digitale informatiebijeenkomst worden gehouden. U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst via het waterschapsloket.