Jan Bonjer start op vrijdag 1 mei a.s. in zijn functie als dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Hij werd op 15 januari jl. unaniem voorgedragen door het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. Inmiddels is de procedure voor het Koninklijk Besluit doorlopen en kan de nieuwe dijkgraaf op 1 mei starten. De benoeming geldt voor een periode van 6 jaar.