De ambitie van de Zuidwestelijke Delta is om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn. Daar werken partijen in de regio al hard aan, maar om die ambitie daadwerkelijk waar te kunnen maken, is meer capaciteit nodig. Op 2 december committeerden de leden van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta zich aan nieuwe afspraken over de invulling van de samenwerking. Hiervoor tekenden de betrokken organisaties een Samenwerkingsovereenkomst. Een nieuwe stap om samen aan de slag te gaan!

Tijdens een gezamenlijk overleg van het Gebiedsoverleg en het Regioteam Zuidwestelijke Delta stelden de deelnemers de Samenwerkingsovereenkomst vast. Door de ontwikkelingen rond corona was dit overleg online, dus konden de handtekeningen niet live worden gezet. Paul de Beer greep dit als nieuwe programmamanager aan als kans om de partners persoonlijk te ontmoeten. Hij organiseerde een tour door de Zuidwestelijke Delta om alle handtekeningen te verzamelen. Bij waterschap Hollandse Delta bezocht hij heemraad Henk van der Drift, die namens het waterschap zijn handtekening zette.

Lees meer over de ambities van de Zuidwestelijke Delta op Nieuwe afspraken voor samenwerken aan ambitie Zuidwestelijke Delta | Zuidwestelijke Delta (zwdelta.nl)

 

Deelnemers zetten hun handtekening