Schoon water, dat is belangrijk. Daarom meten we de waterkwaliteit op verschillende manieren. We kijken bijvoorbeeld welke vissen er in het water leven of welke planten er groeien. Onlangs is een nieuw project gestart waarin gewerkt wordt aan een nieuwe methode:  de DNA Diatom Biosensor. Op basis van het DNA dat in water gevonden wordt, kunnen onderzoekers uitspraken doen over de waterkwaliteit. In dit innovatieve project werkt WSHD samen met 9 collega-waterschappen en diverse onderzoeksinstellingen.

Ecologisch onderzoek met DNA

Diatomeeën (of kiezelwieren) zijn microscopisch kleine algen die kunnen aangeven wat de ecologische waterkwaliteit is. Iedere soort kent zijn eigen milieuomstandigheden. Dus als je een bepaald soort algen aantreft, geeft dit nuttige informatie om te kunnen bepalen hoe het daar met de waterkwaliteit gesteld is. Het is een echt werk voor specialisten om van alle algen die je onder de microscoop ziet, de naam van de soort te bepalen. Met deze nieuwe onderzoeksmethode verwachten we snel, goedkoop en efficiënt de ecologische waterkwaliteit te kunnen meten in ons oppervlaktewater.

Meer informatie over het project

Samenwerking

Voor het project DNA Diatom Biosensor werken we samen met onderzoeksinstituten Naturalis en KWR, bedrijf Baseclear, laboratoria Waterproef en Aquon, STOWA en 9 andere waterschappen. Het project wordt gesubsidieerd vanuit het Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie. Dat is één van de drie TKI's binnen de Topsector Water & Maritiem. Het onderzoek loopt door tot 31 december 2022.