Nieuws

Hieronder staan onze nieuwsberichten.

Huis-aan-huis-bladen

Het waterschap publiceert een keer per maand een informatiepagina in de huis-aan-huis-bladen met achtergrondinformatie over het waterschapswerk.

Resultaten 81 - 90 van 386

Hollandse Delta vangt muskusratten op Voorne-Putten

gepubliceerd op: 29-11-2018

 | 

Nieuws

De komende weken zijn waterschappers actief in de polders bij Hekelingen. Zij speuren in bootjes en met quads naar muskusratten. Het vangen van muskusratten is noodzakelijk om graafschade aan dijken en kades en ook oevers te voorkomen.

Aandacht voor peil en waterkwaliteit Bernisse en Brielse Meer

gepubliceerd op: 28-11-2018

 | 

Nieuws

De extreem lage rivierafvoer en de lage waterstand zorgen ervoor dat het inlaten van zoet water een behoorlijke inspanning vraagt van waterschap Hollandse Delta. Het waterschap werkt momenteel hard aan de balans van het op peil houden van het Brielse...

Renovatie gemaal Land van Poortugaal voltooid

gepubliceerd op: 22-11-2018

 | 

Nieuws

Het gemaal Land van Poortugaal heeft een nieuwe elektrische motor gekregen. Ook is de elektrotechnische installatie en besturing vervangen.

Overheden investeren 600 miljoen in klimaatbestendig Nederland

gepubliceerd op: 20-11-2018

 | 

Nieuws

Op 20 november tekenen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland door samen 600 miljoen...

Start werkzaamheden Molendijk-Steegjesdijk in Piershil

gepubliceerd op: 15-11-2018

 | 

Nieuws

In de nacht van 14 en 15 november brengt waterschap Hollandse Delta verkeersremmende en veiligheidsvergrotende maatregelen aan op de Molendijk en Steegjesdijk in Piershil. Daarvoor sluiten we de weg af. Omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven....

Fietsers in het zonnetje gezet!

gepubliceerd op: 13-11-2018

 | 

Nieuws

Fietsers zijn in het verkeer erg kwetsbaar. Om fietsers op de wegen van waterschap Hollandse Delta zichtbaarder te maken, deelde heemraad Piet Robijn tijdens de ochtendspits vandaag in Ridderkerk en op donderdag 22 november in Goeree-Overflakkee fietslampjes...

Overgang naar winterpeil

gepubliceerd op: 30-10-2018

 | 

Nieuws

Vanaf deze week wordt het waterpeil in de sloten naar winterpeil gebracht. Het winterpeil is lager dan het zomerpeil. Het verlagen van het water naar winterpeil neemt ongeveer twee weken in beslag.

Start vervanging beschoeiing uitstroom rwzi Goedereede

gepubliceerd op: 29-10-2018

 | 

Nieuws

De beschoeiing van de uitstroom (effluent) van de rioolwaterzuivering Goedereede is dusdanig versleten dat vervanging noodzakelijk is.

Werkzaamheden Molendijk/Steegjesdijk in Piershil

gepubliceerd op: 26-10-2018

 | 

Nieuws

Als de weersomstandigheden het toelaten start waterschap Hollandse Delta op 14 november 2018 met het aanbrengen van verkeersremmende en veiligheidsvergrotende maatregelen op de Molendijk en Steegjesdijk in Piershil. Deze werkzaamheden hangen nauw samen...

Hollandse Delta houdt waterstand scherp in de gaten

gepubliceerd op: 25-10-2018

 | 

Nieuws

De waterstand op de grote rivieren is op dit moment laag. Waterschap Hollandse Delta is daarom extra alert om de watervoorziening in het werkgebied op peil te houden.