In juni 2018 is het besluit genomen om in Spijkenisse 280 meter natuurvriendelijke oever (nvo) aan te leggen. Nu, iets meer dan één jaar later, is het project afgerond. Mede dankzij de goede samenwerking met de gemeente Nissewaard is het project voorspoedig verlopen. Het aanpassen van de oever is goed voor zowel de waterkwaliteit als het leven in het water.

Beter voor waterplanten en -dieren

De reden voor het project was dat er onvoldoende waterplanten en te weinig waterdieren in het water leefden. Dit heeft o.a. te maken met de hoeveelheid voedingsstoffen in het water, maar ook door de grote diepte van de watergang. Waterplanten kunnen zich dan niet goed ontwikkelen. Zij groeien vooral op de overgang tussen de droge oever en de waterbodem. Hoe vlakker de overgang, hoe meer groeimogelijkheden voor de waterplanten. Waterdieren profiteren hiervan omdat zij zich kunnen verschuilen in het groen.

De oever van de Vierambachtenboezem is daarom flauw aflopend gegraven. Hierdoor kunnen er meer verschillende plantensoorten en waterdiertjes in het water leven én in grotere aantallen. Bijkomend voordeel is dat de boezem breder wordt waardoor bij extreme regen meer water kan worden opgevangen dan voorheen. Hoewel de oever er nu nog kaal uit ziet, zal dit gaan veranderen. De slootkant is namelijk ingezaaid met een mengsel van oeverplanten.

Europese regels voor wateren

De natuurvriendelijke oever is ingericht in het kader van de KRW (Kader Richtlijn Water). Dat zijn Europese afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren. Alle overheden moeten zich houden aan deze afspraken. Voor de KRW voert Hollandse Delta regelmatig projecten uit. Het waterschap wil graag dat het water in alle sloten en singels schoon is. In een sloot met goede waterkwaliteit leven meer waterplanten en -dieren.