Dinsdag 6 april voert waterschap Hollandse Delta onderhoud uit aan gemaal Bommelse Polder in Den Bommel. Door het plaatsen van een kraan is een deel van de Molendijk die dag afgesloten. Verkeer tussen de Boven Oostdijk / Voorstraat en de Kade wordt omgeleid.

Hollandse Delta pompt het water weg uit het gemaal Bommelse Polder. De onder het wateroppervlak gelegen buizen en leidingen worden gereinigd en geïnspecteerd. Op de Molendijk tussen de huisnummers 82 en 86 komt een kraan te staan. Daarom is dat deel van de Molendijk dinsdag afgesloten voor verkeer.

Het waterschap probeert de hinder tot een minimum te beperken. Omwonenden en belanghebbenden zijn persoonlijk geïnformeerd. De werkzaamheden zullen naar verwachting binnen één dag zijn afgerond. 
 

Gemaal Bommelse Polder