Terry van Ditmars | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens VVD

Woonplaats:

Zwijndrecht

E-mailadres:

t.vanditmars@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Voorzitter ROP NL  O
 Voorzitter ROP Zuid-West  O