Ria de Sutter-Besters | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Tijdelijk lid Verenigde Vergadering namens Hollandse Delta Natuurlijk

Woonplaats:

Rozenburg-Rotterdam

E-mailadres:

r.desutter-besters@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Lid en fractievoorzitter Gebiedscommissie Rozenburg  B
 Dagelijks bestuurslid Stichting Kunst en Cultuur Rozenburg  O