Monique van Winsen | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens AWP niet politiek wel deskundig

Woonplaats:

Rotterdam

E-mailadres:

m.vanwinsen@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Parttime docente Economie Dalton Lyceum Barenrecht  B
 Lid Gebiedscommissie Charlois gemeente Rotterdam  B