Jantien Fröling-Kok | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

  • Lid verenigde vergadering namens ChristenUnie- fractievoorzitter
  • Plaatsvervangend voorzitter adviescommissie Water
  • Lid Auditcommissie

Woonplaats:

Hellevoetsluis

E-mailadres:

j.froling@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Griffier gemeente Veere   B
 Zelfstandig gevestigd mediator/ondernemer De Queeste Mediation  B
 Visitator Classicaal Visitatiecollege Delta PKN  O
 Lid kernteam Commissie Bemiddeling Scouting Nederland  O
 Lid Kerkenraad PKN gemeente De Brug Spijkenisse  O