Christa Groshart

Functie:

Steunfractielid namens Natuurterreinen

Woonplaats:

Ridderkerk

E-mailadres:

c.groshart@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Beleidsmedewerker waterkwaliteit, Ministerie I&W  B
 Secretaris Stichting Natuurbeheer Waalbos  O
 Bestuurslid Stichting Oude Kern Rijsoord  O
 Bestuurslid Stichting Comité Nieuw-Reijerwaard  O
 Secretaris Werkgroep Ecologisch Waterbeheer  O
 Bestuurslid Bestuur Water Natuurlijk WSHD  O