Claudia Fousert-Poeder | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens Water Natuurlijk

Woonplaats:

Rotterdam

E-mailadres:

c.fousert-poeder@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Lid werkgroep groen GroenLinks Rotterdam  O
 Duovoorzitter FemNet GroenLinks  O
 Unicef jeugdvoorlichter  O
 Teamlid WNF Rotterdam & Drechtstreden  O