Cicilia Rijsdijk | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

Steunfractielid namens Waterschapspartij Hollandse Delta

Woonplaats:

Barendrecht

E-mailadres:

c.rijsdijk@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
 Gemeenteraadslid Echt voor Barendrecht  B
 Voorzitter belangenvereniging Bungalowpark Scheldeoord  O
 Voorzitter cliëntenraad verzorgingshuis Oranjehof van de Leliezorggroep in Rotterdam  B
 Lid ledenraad zorgverzekeraar VGZ  B