Het is al weer langere tijd droog. We zien veel beregeningsinstallaties in het gebied. Steeds vaker worden beregeningen gemeld. Daar zijn wij blij mee, omdat we daarmee de wateraanvoer beter kunnen regelen. Helaas doet nog niet iedere eigenaar van zo’n installatie dat. Dit is wel verplicht. Bij zeer grote installaties is zelfs een vergunning nodig. Melden kan via het contactformulier of 0900-2005005.
 

Waarom melden? 

Beregenen van de akker

Het waterschap streeft ernaar om de waterpeilen in sloten en singels op de juiste hoogte te houden en de waterkwaliteit goed te houden. Daarom wil Hollandse Delta weten hoeveel water er onttrokken wordt.

Met name in perioden van droogte kan spanning ontstaan tussen de hoeveelheid water in de sloten en de hoeveelheid die onttrokken wordt voor het beregenen van gewassen. Daarom gelden er regels. Om te kunnen inspelen op uw verzoek dient u tenminste 24 uur voordat u wilt beregenen een melding te doen.

Dan heeft het waterschap voldoende tijd om het water daar te krijgen waar het nodig is, bijvoorbeeld ook achterin de polder. Wanneer u in het weekend wil beregenen, dan graag voor het weekend melden.

Wanneer en wat moet u melden? 

Wat u aan ons moet doorgeven is afhankelijk van de hoeveelheid water dat u wilt beregenen:

  • Voor minder dan 20 m3/h is er geen meldplicht.
  • Onttrekking van 20 tot 300 m3/h (0,33-5 m3/min): tenminste 24 uur voor aanvang van de onttrekking melden via tel. 0900-2005005 of e-mail info@wshd.nl.
  • Onttrekking van meer dan 300 m3/h (5 m3/min): hiervoor is een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via het omgevingsloket.