Het water in de Bernisse kan niet goed doorstromen. Dat komt door de plantengroei. Een maaiboot gaat de planten daarom onder water afknippen. Het water kan daarna weer voldoende doorstromen.