Beschrijving

Wanneer u vanuit een bedrijfsruimte afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een bedrag betalen. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die u loost. U moet hiervoor dagelijks handelingen verrichten zoals het doen van metingen, het nemen van monsters en het verrichten van analyses. Op aanvraag kan dit een beperkt aantal dagen per jaar gebeuren. U moet dan duidelijk maken dat met een beperkt aantal gegevens per jaar kan worden volstaan. 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor het verrichten van beperkte meethandelingen als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • U heeft daartoe een aanvraag bij de kwaliteitsbeheerder (waterschap) gedaan.
  • U kunt aantonen dat voor de berekening van de vervuilingswaarde met gegevens over een beperkt aantal etmalen kan worden volstaan.

Aanpak

U doet aanvraag tot het verrichten van beperkte meethandelingen bij uw waterschap.

Regelgeving