Volgens de Waterwet zijn er twee soorten wateren: regionale wateren en rijkswateren. Rijkswateren zijn in beheer bij het Rijk, de regionale wateren bij de waterschappen.