Voor het lozen van verschillende soorten water heeft u toestemming nodig. Soms moet u een melding doen.

Lozen van grondwater

Wilt u grondwater onttrekken en lozen dan heeft u toestemming nodig. U gaat hiervoor naar het Omgevingsloket

Lozen van hemelwater

Als u vervuild hemelwater (regen) wilt lozen, dan moet u een melding doen of een watervergunning aanvragen. De vergunningcheck in het Omgevingsloket helpt u verder.

Lozen van huishoudelijk afvalwater

Als huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater dan moet dit eerst schoongemaakt worden. Dit gebeurt door een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). Een septic tank is een voorbeeld van een IBA. U komt in aanmerking voor een septic tank als u buiten de bebouwde kom woont en de afstand tot de riolering meer is dan 40 meter. De afstand van meer van 40 meter wordt gemeten vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt.
 

Gebruik van driftarme spuitdoppen

Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen binnen 14 meter langs het oppervlaktewater, dan moet u driftarme spuitdoppen gebruiken. Om de teeltvrije (spuitvrije) zone langs het oppervlaktewater van intensief bespoten gewassen te verkleinen, moet u speciale driftarme spuit- en kantdoppen gebruiken. Zie welke driftarme doppen u kunt gebruiken.

Verkleinen teeltvrije zone bij talud breder dan 2 meter

Als uw perceel grenst aan een oppervlaktewaterlichaam, waarvan het talud breder is dan 2 meter, vraag dan een versmalling van de verplichte teeltvrije zone aan. Zie het formulier versmalling teeltvrije zone aanvragen

Zorgplicht

Als u water loost bent u verplicht rekening te houden met het milieu. U heeft een zorgplicht. Zie voor meer informatie over deze zorgplicht.