Het is al langere tijd erg droog. Daarom nemen wij verschillende maatregelen. Alle informatie over de droogte staat hier op een rijtje. Onder andere de speciale maatregelen die Hollandse Delta heeft genomen en een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden.

Donderdag 11 augustus

Geen beregeningsverbod

Beregeningsinstallatie op een landbouwakker

Het werkgebied van waterschap Hollandse Delta bestaat uit Zuid-Hollandse eilanden omringd door rivieren met zoet water. Dit waterschap heeft daardoor de mogelijkheid om tijdens deze periode van droogte zoet rivierwater de polders in te laten stromen, mits van voldoende kwaliteit. Zolang rivier de Rijn voldoende op peil blijft, is dit voorlopig nog mogelijk.

In het werkgebied van Hollandse Delta geldt daarom geen beregeningsverbod en geen onttrekkingsverbod. Mocht het peil van de Rijn verder dalen, dan staat het waterschap gesteld. Daarom neemt Hollandse Delta de diverse effecten van mogelijke maatregelen nu al in overweging.


Meld het als je wilt beregenen

Ben je landbouwer en wil je beregenen? Meld dit dan 24 uur vooraf via tel. 0900-2005005 of via www.wshd.nl - menu - contact. Dan probeert het waterschap te zorgen voor voldoende water in de sloot voor jou en jouw buren.


Pas op met blauwalg

Blauwalg in het water | © waterschap Hollandse Delta

Wie in aanraking komt met blauwalg kan last krijgen van irritatie aan de ogen of huid en maag- en darmklachten. Dit geld ook voor uw hond. Dus schuim of een olieachtige laag op het water? Niet zwemmen, hou je hond uit het water en zorg dat onze enthousiaste vriend er niet van drinkt. Waar is het schoon en veilig zwemmen? Kijk op www.zwemwater.nl 

Donderdag 4 augustus 15.31 uur

Scheur in boezemkade De Keen

Scheur in boezemkade De Keen opgevuld

Met kleikorrels worden de scheuren opgevuld

Door de langdurige droogte waren er scheuren ontstaan in de boezemkade van De Keen. Deze waren ontdekt tijdens de extra dijkinspecties die we vanwege de droogte hebben uitgevoerd. De scheuren zijn opgevuld met kleikorrels. Deze zwollen op als er water op komt en vullen zo de scheuren die zijn ontstaan. De komende tijd controleren we de kade regelmatig en houden we deze nat.

Woensdag 3 augustus 2022 15:05

Noodpomp bij sloot zorgt voor extra water

Noodpomp in Piershil

Vanmiddag plaatst Hollandse Delta uit voorzorg een tijdelijke pomp bij de haven in Piershil (Hoeksche Waard). Deze pomp kan water uit de rivier het Spui inlaten. Dit wordt gedaan om het waterpeil in de achterliggende polder op niveau te houden. De droogte van de afgelopen periode heeft ervoor gezorgd dat de waterstand gedaald was. Het lukt dan niet altijd om via de vaste inlaat water in de sloten te pompen. Met deze noodpomp lukt dat wel. De pomp blijft zo lang dat nodig is staan.

Dinsdag 2 augustus 2022 12:33

Melden beregenen

We merken dat de meeste agrariërs netjes melden dat zij willen gaan beregenen. Dank daarvoor. Blijf dit vooral doen. Helaas meldt nog niet iedereen dat hij gaat beregenen. Bij deze de oproep om dit wel te doen. Alleen dan kunnen onze peilbeheerders goed inspelen op de watervraag. 

Meldt dit minimaal 24 uur van te voren via telelefoonnummer 0900-2005005. Ook kunt u hiervoor een formulier invullen. Als iedereen dit doet, dan schatten onze peilbeheerders het beste in waar en wanneer water nodig is.

Vrijdag 22 juli 2022 18:05

Blauwalg bij peilschaal

Blauwalg in (zwem)water

Met het stijgen van de temperatuur kan blauwalg ontstaan. Zwemmen in buitenwater raden wij alleen aan in officiële zwemwaterlocaties. Daar wordt het water gecontroleerd. Check altijd de kwaliteit via www.zwemwater.nl of download de Zwemwater App.

Blauwalg kan altijd optreden. Kijk dus ook zelf goed naar het water, voordat u gaat zwemmen.

Ziet u blauwalg, meldt u dat dan via het waterschapsloket tel 0900-2005005 of per email info@wshd.nl.

Maandag 18 juli 2022 16:30

Vanwege de aanhoudende droogte hebben onze dijkinspecteurs extra inspecties gedaan in ons gebied: https://www.wshd.nl/extra-dijkinspecties-vanwege-aanhoudende-droogte

Veelgestelde vragen over de droogte

Het is al langere tijd erg droog. Om ervoor te zorgen dat er voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar blijft zijn we alert. Ben je benieuwd wat we allemaal doen tijdens zo'n periode van droogte? Bekijk dan onze droogtepagina: Veelgestelde vragen in verband met droogte