Het is al langere tijd erg droog. Daarom nemen wij verschillende maatregelen. Alle informatie over de droogte staat hier op een rijtje. Onder andere de speciale maatregelen die Hollandse Delta heeft genomen en een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden.

Woensdag 21 september

Door de omslag van het weer is het neerslagtekort vooral in het westen en noorden van Nederland afgenomen. De Rijnafvoer bij Lobith is gestegen tot boven de 1.300 m³/s.

Ondanks de hogere rivierafvoer is het water bij de Bernisse soms te zout. Op die momenten kan er even geen water worden ingelaten. Dat kan echter binnen de normale bedrijfsvoering gebeuren.  

De calamiteitenorganisatie - en daarmee ook dit droogteblog- is daarom opgeheven. Ook het besluit voor een tijdelijk
onttrekkingsverbod uit het Volgerland is ingetrokken(externe link)
.

Woensdag 14 september

Het tekort aan neerslag lijkt zich te stabiliseren rond de 300 mm. Dat betekent dat het neerslagtekort dit jaar ongeveer gelijk wordt aan het zeer droge jaar 2018.

We letten op de peilen bij lage waterstanden in de rivier. Daarnaast willen we zo min mogelijk blauwalg uit de rivieren inlaten in de polders. Eventuele overstorten na een fikse onweersbui kunnen tot problemen leiden.

Afgelopen week heeft het waterschap overleg gehad met enkele partners. Zowel vanuit natuur als vanuit agrarische zijde is daarbij waardering uitgesproken voor het acteren van het waterschap en de open communicatie.

Donderdag 1 september

Onze installaties gebruiken stoffen als ijzerchloride, natronloog en aluminiumchloride. Deze stoffen zijn nodig voor de procesvoering om op de juiste wijze ons vervuilde water te kunnen zuiveren.

Mede door de droogte is er momenteel een tekort. Schepen die de grondstoffen aanvoeren, hebben last van de lage waterstanden. De problematiek is landelijk. De verwachting is dat dit nog tot het eind van het jaar zal duren.

De komende periode zal Hollandse Delta de situatie nauwkeurig volgen.

Vrijdag 26 augustus

Vanwege de aanhoudende droogte is het niet meer toegestaan om bij natuurgebied het Volgerland (Goeree-Overflakkee) oppervlaktewater te onttrekken. 

Dit is noodzakelijk om de natuur te beschermen. Het besluit is in overleg genomen met beheerder Natuurmonumenten. De alternatieve locatie om water op te pompen is aan de Plasweg/Plasdijk in Goedereede.

In deze periode van droogte hebben we volle aandacht voor meldingen over blauwalg. Het inlaten van blauwalg wordt zoveel als mogelijk beperkt

Overzichtskaart met alternatieve locatie Plasweg/Plasdijk.

Vrijdag 19 augustus

Het peil van de Rijn is weer gedaald

De afvoer van de Rijn is de afgelopen dagen verder gedaald naar minder dan 700 m³/s. Voor de komende dagen worden er in het stroom-gebied van de Rijn wel regenbuien verwacht. Deze kunnen lokaal tot wateroverlast leiden, maar zullen nog niet leiden tot een substantiële verhoging van de rivierafvoeren.

De afgelopen dagen was het springtij in het werkgebied van Hollandse Delta, waardoor de zoutindringing verder landinwaarts meetbaar werd.

Om de peilen te kunnen handhaven zijn op de kop van Goeree en in de Hoeksche Waard zijn meerdere TPI’s geplaatst. Een TPI is een tijdelijke pomp installatie. 

In het werkgebied van Hollandse Delta is geen beregeningsverbod en ontrekkingsverbod ingesteld. Dit wordt dagelijks opnieuw beoordeeld. 

Donderdag 11 augustus

Geen beregeningsverbod

Beregeningsinstallatie op een landbouwakker

Het werkgebied van waterschap Hollandse Delta bestaat uit Zuid-Hollandse eilanden omringd door rivieren met zoet water. Dit waterschap heeft daardoor de mogelijkheid om tijdens deze periode van droogte zoet rivierwater de polders in te laten stromen, mits van voldoende kwaliteit. Zolang rivier de Rijn voldoende op peil blijft, is dit voorlopig nog mogelijk.

In het werkgebied van Hollandse Delta geldt daarom geen beregeningsverbod en geen onttrekkingsverbod. Mocht het peil van de Rijn verder dalen, dan staat het waterschap gesteld. Daarom neemt Hollandse Delta de diverse effecten van mogelijke maatregelen nu al in overweging.


Meld het als je wilt beregenen

Ben je landbouwer en wil je beregenen? Meld dit dan 24 uur vooraf via tel. 0900-2005005 of via www.wshd.nl - menu - contact. Dan probeert het waterschap te zorgen voor voldoende water in de sloot voor jou en jouw buren.


Pas op met blauwalg

Blauwalg in het water | © waterschap Hollandse Delta

Wie in aanraking komt met blauwalg kan last krijgen van irritatie aan de ogen of huid en maag- en darmklachten. Dit geld ook voor uw hond. Dus schuim of een olieachtige laag op het water? Niet zwemmen, hou je hond uit het water en zorg dat onze enthousiaste vriend er niet van drinkt. Waar is het schoon en veilig zwemmen? Kijk op www.zwemwater.nl 

Donderdag 4 augustus 15.31 uur

Scheur in boezemkade De Keen

Scheur in boezemkade De Keen opgevuld

Met kleikorrels worden de scheuren opgevuld

Door de langdurige droogte waren er scheuren ontstaan in de boezemkade van De Keen. Deze waren ontdekt tijdens de extra dijkinspecties die we vanwege de droogte hebben uitgevoerd. De scheuren zijn opgevuld met kleikorrels. Deze zwollen op als er water op komt en vullen zo de scheuren die zijn ontstaan. De komende tijd controleren we de kade regelmatig en houden we deze nat.

Woensdag 3 augustus 2022 15:05

Noodpomp bij sloot zorgt voor extra water

Noodpomp in Piershil

Vanmiddag plaatst Hollandse Delta uit voorzorg een tijdelijke pomp bij de haven in Piershil (Hoeksche Waard). Deze pomp kan water uit de rivier het Spui inlaten. Dit wordt gedaan om het waterpeil in de achterliggende polder op niveau te houden. De droogte van de afgelopen periode heeft ervoor gezorgd dat de waterstand gedaald was. Het lukt dan niet altijd om via de vaste inlaat water in de sloten te pompen. Met deze noodpomp lukt dat wel. De pomp blijft zo lang dat nodig is staan.

Dinsdag 2 augustus 2022 12:33

Melden beregenen

We merken dat de meeste agrariërs netjes melden dat zij willen gaan beregenen. Dank daarvoor. Blijf dit vooral doen. Helaas meldt nog niet iedereen dat hij gaat beregenen. Bij deze de oproep om dit wel te doen. Alleen dan kunnen onze peilbeheerders goed inspelen op de watervraag. 

Meldt dit minimaal 24 uur van te voren via telelefoonnummer 0900-2005005. Ook kunt u hiervoor een formulier invullen. Als iedereen dit doet, dan schatten onze peilbeheerders het beste in waar en wanneer water nodig is.

Vrijdag 22 juli 2022 18:05

Blauwalg bij peilschaal

Blauwalg in (zwem)water

Met het stijgen van de temperatuur kan blauwalg ontstaan. Zwemmen in buitenwater raden wij alleen aan in officiële zwemwaterlocaties. Daar wordt het water gecontroleerd. Check altijd de kwaliteit via www.zwemwater.nl(externe link) of download de Zwemwater App.

Blauwalg kan altijd optreden. Kijk dus ook zelf goed naar het water, voordat u gaat zwemmen.

Ziet u blauwalg, meldt u dat dan via het waterschapsloket tel 0900-2005005 of per email info@wshd.nl.

Maandag 18 juli 2022 16:30

Vanwege de aanhoudende droogte hebben onze dijkinspecteurs extra inspecties gedaan in ons gebied: https://www.wshd.nl/extra-dijkinspecties-vanwege-aanhoudende-droogte

Veelgestelde vragen over de droogte

Het is al langere tijd erg droog. Om ervoor te zorgen dat er voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar blijft zijn we alert. Ben je benieuwd wat we allemaal doen tijdens zo'n periode van droogte? Bekijk dan onze droogtepagina: Veelgestelde vragen in verband met droogte

Trekker bij gemaal