Op woensdag 8 december komen de leden van de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, weer in vergadering bijeen. Op de agenda staan onder meer Korteweg Zuid-Beijerland, Evaluatie peilbesluiten en watergebiedsplannen en de Rapportage RKC Onderzoeksrapport Meldingen. Vanwege de coronamaatregelen vergadert het algemeen bestuur digitaal. Voor publiek en pers zijn de vergaderingen te volgen via een live stream.

Oordeels- en besluitvormend

Van 13.00 tot 16.30 uur vindt de Oordeelsvormende Verenigde Vergadering plaats. De Oordeelsvormende vergadering draait om het voeren van de discussie tussen de diverse fracties en met het college over de voor- en nadelen van een voorstel of onderwerp en het uitwisselen van argumenten. Hier vindt het politieke debat plaats. 

Daarna volgt 's avonds om 19.00 uur de Besluitvormende vergadering. In deze vergadering neemt het bestuur de officiële besluiten over de voorstellen die op de agenda staan.

Lees de stukken en bekijk de live uitzending van de vergaderingen van 8 december

De links naar de live stream van de vergaderingen verschijnen kort voor aanvang van de vergadering in de agenda.