Aanstaande woensdag 25 november komen de leden van de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, in vergadering bijeen. Vanwege de coronamaatregelen vergaderen de VV-leden online. Voor publiek is er een live uitzending.

Op de vergaderagenda staan onder meer de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2025, de aanpassing belastingstelsel waterschappen, de belastingverordeningen 2021 en het voorstel Doelstellingen en maatregelenpakket voor het derde Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027.

De vergadering begint om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Mochten woensdagavond om 21.30 uur nog niet alle agendapunten besproken zijn, dan wordt de vergadering donderdagavond vervolgd. Ook dan staat de vergadering gepland van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Lees de stukken en bekijk de uitzending van de vergadering