Op woensdag 13 januari komen de leden van de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, in vergadering bijeen voor de eerste Waterschapsdag. Vanwege de coronamaatregelen vergaderen de VV-leden digitaal. Voor publiek is dit te volgen via een livestream. De vergadering van aanstaande woensdag is de eerste vergadering in de nieuwe vorm. Vanaf dit jaar volgen de vergaderingen van de Verenigde Vergadering namelijk de BOB-structuur: eerst een (niet openbaar) Beeldvormend overleg, daarna een (openbare) Oordeelsvormende vergadering en tot slot de (openbare) Besluitvormende vergadering. Tien keer per jaar komen de leden van de Verenigde Vergadering op deze manier voortaan in een zo genoemde Waterschapsdag bij elkaar.

Beeldvormend en Oordeelsvormend

Elke Waterschapsdag start met het beeldvormend overleg in de ochtend. Dit overleg is niet openbaar, wat betekent dat bij deze vergadering geen publiek aanwezig kan zijn. Na het beeldvormend overleg volgt 's middags om 13.30 uur de Oordeelsvormende vergadering. Deze vergadering is wél toegankelijk voor publiek. De Oordeelsvormende vergadering heeft een officiële agenda en draait om het voeren van de discussie tussen de diverse fracties en met het college over de voor- en nadelen van een voorstel of onderwerp en het uitwisselen van argumenten. In de oude vergaderstructuur gebeurde dat in de commissievergaderingen.

Besluitvormend

Het laatste deel van de vergaderdag is de Besluitvormende vergadering om 19.00 uur in de avond: de vergadering voor de VV-leden om, met de meningen uit de Oordeelsvormende vergadering, de officiële besluiten te nemen over de voorstellen die op de agenda staan. Tijdens de oordeelsvormende vergadering kunnen inwoners en belanghebbenden (schriftelijk) inspreken over de punten die op de agenda’s van zowel de oordeelsvormende als de besluitvormende vergadering staan. Lees meer hierover op https://www.wshd.nl/waterschapsdag

 

Lees de stukken en bekijk de live uitzending van de vergaderingen van 13 januari 

De links naar de live stream van de vergaderingen verschijnen kort voor aanvang van de vergadering in de kalender.