Op donderdagavond 26 november gaan de leden van de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, verder met de vergadering die gisteren begonnen is. Vanwege de coronamaatregelen vergaderen de VV-leden online. Voor publiek is er ook vanavond een live uitzending.

Op de vergaderagenda staan onder meer de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2025, de aanpassing belastingstelsel waterschappen, de belastingverordeningen 2021 en het voorstel Doelstellingen en maatregelenpakket voor het derde Stroomgebiedbeheerplan 2022-2027.

De vergadering begint ook op donderdag 26 november om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur.

Lees de stukken en bekijk de uitzending van de vergadering