Het binnenhalen van de oogst gaat gepaard met vervuiling van de openbare weg. Modderkluiten blijven aan de banden van landbouwvoertuigen kleven, zorgen voor onveilige situaties. Vooral bij druilerig weer draagt het niet bij aan de verkeersveiligheid op de polderwegen.