Het binnenhalen van de oogst gaat gepaard met vervuiling van de openbare weg. Modderkluiten blijven aan de banden van landbouwvoertuigen kleven, zorgen voor onveilige situaties. Vooral bij druilerig weer draagt het niet bij aan de verkeersveiligheid op de polderwegen.

Post modder op de weg

Agrariërs hebben de taak om te zorgen dat de wegen schoon blijven. Zij zijn aansprakelijk voor de gevolgen van de vervuiling. Waterschap Hollandse Delta ziet erop toe dat zij zich aan de richtlijnen houden.

Automobilisten krijgen waarschuwingen via verkeersborden langs de weg. Bij gladheid moeten zij hun rijgedrag aanpassen. Houd rekening met elkaar, verkeersveiligheid maken we samen!

In de folder 'Veilige wegen bij oogstwerkzaamheden' staan tips voor agrariërs voor het schoonhouden van de openbare weg.

Informatieblad veilige wegen tijdens de oogst