Bij het rioolgemaal Klaaswaal aan de Rijksstraatweg is een lekkage geconstateerd. De persleiding transporteert het afvalwater van bewoners en bedrijven uit Klaaswaal naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Numansdorp.  

Waterschap Hollandse Delta, eigenaar van de persleiding, is druk bezig om de lekkage te dichten. Het is nog niet  duidelijk wanneer dit klaar is.Voorlopig is het rioolgemaal uitgezet.

Het verkeer op de Rijksstraatweg tussen Numansdorp en Klaaswaal moet rekening houden met vertraging. Ter hoogte van de Boomdijk is er één rijbaan afgesloten. Het verkeer wordt daar geregeld door verkeersregelaars en tijdelijke verkeerslichten.

Update

Dinsdag 20 december zijn de werkzaamheden afgerond en heeft het verkeer op de Rijksstraatweg weer vrije doorgang.
 

Tijdelijke verkeerslichten op de Rijksstraatweg bij Klaaswaal