Vandaag is de toevoer van zoet water naar de singels in Rozenburg gestopt. Normaal gesproken worden de singels op het eiland Rozenburg gevoed door water uit het Brielse Meer. Dit wordt aangevoerd met een persleiding. In deze persleiding zit een scheur, waardoor er geen water meer aangevoerd wordt.

Singel in Rozenburg

Update 14 juli 2019: 

Het waterpeil in de singels is gestabiliseerd. De aanvoer van water uit het Brielse Meer met tankwagens is gestopt. 

Update 13 juli: 

Op zaterdag wordt nog water aangevoerd vanuit het Brielse Meer met tankwagens. Ook brandkranen worden, in samenwerking met Evides, ingezet.

12 juli: 

Het waterschap heeft inmiddels alle gemalen, die het water wegpompen naar de rivier, stilgelegd, zodat zo veel mogelijk water in de singels aanwezig blijft. De watervraag in dit gebied is beperkt. Het water in de singels wordt vooral gebruikt door de natuur (bomen en planten) en een deel verdampt.

Gezien de weersverwachtingen houden we de waterpeilen nauwlettend in de gaten. Ook kijken we welke eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn.

Sinds vrijdagavond wordt water aangevoerd uit het Brielse Meer met maximaal twee tankwagens.

Barst in leiding 

De eigenaar van de leiding (Evides Waterbedrijf) constateerde een barst in de leiding, waarop de leiding buiten gebruik is genomen. De reparatie wordt momenteel voorbereid en dinsdag uitgevoerd. Wanneer dit voorspoedig verloopt, verwachten we in de loop van de woensdag de wateraanvoer naar de sloten en singels van Rozenburg weer te kunnen herstellen.