Gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta voerden dit jaar een klimaatstresstest uit voor de Hoeksche Waard. Met deze test komen de kwetsbaarheden in de Hoeksche Waard in beeld die voortkomen uit de veranderingen in ons klimaat. Denk hierbij aan overlast door water, hitte en droogte. Op 8 oktober hebben wethouder Harry van Waveren en heemraad Johan van Driel op symbolische wijze met gieters en water de resultaten online gezet. Dit gebeurde tijdens het klimaatatelier waarin een risicodialoog werd gevoerd met belanghebbende organisaties.