Vandaag zijn de eerste knotwilgen teruggeplant in het Bernisse-gebied. In totaal komen er langs de Bernisse zo’n 1100 wilgen te staan. Het terugbrengen van deze kenmerkende bomen is één van de bouwstenen uit het Ontwikkelplan Bernisse.

Staken worden hergebruikt

Wethouder Martijn Hamerslag (gemeente Nissewaard), Loek Bal (secretaris Recreatieschap Voorne-Putten) en Eric van der Meij (ambtelijk opdrachtgever bij het waterschap), planten vandaag de eerste knotwilgen terug in het Bernisse-gebiedBijzonder aan deze jonge staken is dat ze afkomstig zijn van andere plekken in het gebied van het waterschap. Nu worden ze in de Bernisse duurzaam hergebruikt.

Visoevers

Naast het terugplaatsen van bomen, worden in deze fase ook visoevers aangelegdZo’n visoever maakt het voor sportvissers gemakkelijker om met hun hengel bij het water te komenVoor aanvang van de werkzaamheden heeft een onafhankelijk bureau een quick scan uitgevoerd om te onderzoeken of de aanwezige flora en fauna geen last heeft van het werk

Steeds mooier maken

 “De Bernisse is volop in ontwikkeling,” vertelt Eric van der Meij namens het waterschap. “Stap voor stap wordt het gebied steeds een stukje mooier. We bieden hier ruimte aan mens, water en natuur.” Ook de gemeente en het Recreatieschap zijn enthousiast over de ontwikkelingen. Wethouder Hamerslag: “We zijn verheugd zijn dat het waterschap samen met de Landschapstafel Voorne-Putten investeert in het Bernissegebied. We zijn ervan overtuigd dat als alle belanghebbenden in het gebied samenwerken er nog veel moois bereikt kan worden.” Loek Bal, secretaris van het Recreatieschap, vult hem aan: ”Samen werken we hard aan een aantrekkelijk Bernissegebied met een natuurlijke uitstraling, voor nu en in de toekomst.”

Vragen over de werkzaamheden

Indien u vragen heeft over de uitvoering of voortgang van de werkzaamheden, dan horen we dat graag! U kunt contact met ons opnemen via het klantcontactcentrum.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel Voorne-Putten en maakt onderdeel uit van het Investeringsprogramma Voorne-Putten Verbeterd-Verbonden-Herontdekt.