Schoon water is belangrijk. Nu, maar zeker ook in de toekomst, waarin het klimaat verandert. Om te weten wat de effecten van klimaatverandering zijn op de waterkwaliteit in ons gebied, hebben we onderzoek laten doen. Dit onderzoek is uniek in Nederland en de uitkomsten ervan zijn nu bekend.

Grote gevolgen

Het onderzoek, dat uitgevoerd is door Bureau Waardenburg, toont aan dat de klimaatverandering niet alleen de hoeveelheid water beïnvloedt, maar ook de kwaliteit van het aanwezige water. Door de opwarming van het water, komen er bijvoorbeeld meer (blauw-) algen voor. Zij gedijen goed in warm water. Vissen krijgen het door de klimaatverandering juist moeilijker omdat warmer water minder zuurstof bevat. 

Maatregelen

Als waterschap zetten we ons dagelijks in voor het verbeteren van de waterkwaliteit. We leggen bijvoorbeeld flauw aflopende natuurvriendelijke oevers aan, laten vers water vanuit de rivieren de polders instromen en maken onze sloten en singels aantrekkelijk voor verschillende plant- en diersoorten. Maar het onderzoek laat zien dat, om de waterkwaliteit minimaal op hetzelfde niveau te houden, en zeker voor een structurele verbetering, er eigenlijk nog meer zou moeten gebeuren. We worden als het ware ingehaald door het veranderende klimaat.

Samenwerking

Daarom werken we nauw samen met gemeenten en andere partijen. Het is belangrijk dat zij in hun plannen rekening houden met de waterkwaliteit. Door de warmere zomers zullen meer mensen in en om het water willen recreëren. Dan is het wel belangrijk dat het water gezond en veilig is.

Lees het onderzoeksrapport