De zomers worden droger en de rest van het jaar regent het vaker, langer en harder. Door deze klimaatveranderingen neemt de kans op wateroverlast, watertekort en overstromingen toe. Dat is niet alleen lastig, maar het kan ook risico’s opleveren voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Nederland moet zich voorbereiden en aanpassen aan deze veranderingen.

Dat het klimaat verandert is een feit:

  • In 2013 en 2015 was er wateroverlast in onze regio door extreme buien
  • In 2018 en 2020 was het extreem droog
  • De laatste jaren zijn de warmste 10 jaren sinds de metingen, zowel in Nederland als in de wereld

Maatregelen

We weten nog niet hoe snel het gaat en hoe groot de gevolgen kunnen zijn. Maar we kunnen ons er wel op voorbereiden en aanpassen door maatregelen te nemen. Hollandse Delta richt zich op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor inwoners en bedrijven. Ons doel is om de effecten van klimaatverandering te beheersen en te beperken waar dat kan.

Maak uw huis, straat of buurt klimaatbestendiger: vraag subsidie aan

Iedereen kan meehelpen om huis, straat of buurt klimaatbestendiger te maken. U kunt daarvoor subsidie aanvragen. Zie subsidie aanvragen.

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

In 2018 werd samen met gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opgesteld. Doel van dit gezamenlijke plan is om Nederland klimaat- en waterbestendig in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Bekijk het Deltaplan(externe link).

Stresstest per gemeente

Alle gemeenten in Nederland hebben onderzocht welke wijken of straten het meeste last hebben van de effecten van klimaatverandering, bijvoorbeeld waar het meeste wateroverlast is na extreme regenbuien. Dit gebeurde in de vorm van zogenoemde stresstesten. Daarna zijn gemeenten, waterschap, inwoners en belangenorganisaties met elkaar in gesprek gegaan over kwetsbaarheden op gebied van wateroverlast, droogte en hitte. Ook hebben ze besproken hoe knelpunten opgelost zouden kunnen worden. De informatie uit deze bijeenkomsten wordt uiteindelijk verwerkt in een uitvoeringsagenda. Daarin staat wat we gaan doen en waar. Lees meer over de stresstesten in gemeenten Hollandse Delta.

Inspiratie voor klimaatadaptatie

Hollandse Delta wil een toonaangevende en belangrijke partner zijn als het gaat om watergerelateerde opgaven, nu en in de toekomst. In Aan de slag met klimaatadaptatie staan voorbeelden van hoe we samen de effecten van klimaatverandering kunnen terugdringen.