Waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, overige organisaties (zoals natuurorganisaties) en boeren moeten hun eigen sloten onderhouden. Dit is vastgelegd in de keur. In dit reglement staan onder andere regels die dijken, wegen en wateren beschermen.

Wie aan een dijk woont, hoeft over het algemeen de dijk niet te onderhouden, maar ze mogen de dijk (ongewild) geen schade toebrengen. Ook moeten ze het wel mogelijk maken dat de onderhoudsplichtige (meestal het waterschap) het onderhoud kan uitvoeren. De keur geeft daarom aan wat wel en niet mag.

Direct naar de Keur van waterschap Hollandse Delta