Voor het transport van grote onderdelen voor windmolens moeten er in de polders van Melissant en Stellendam 17 populieren langs de route worden gekapt. Het gaat om 7 bomen bij het punt Kraaijenissedijk–Oosterweg, 9 bij de Kraaijenissedijk–Kruisweg en 1 bij de Halsdijk–Oude Dijk. Na het transport worden er bomen herplant.
 

Voor de bouw van een windpark worden de komende weken grote onderdelen vervoerd over de Kraaijenissedijk in Melissant en de Halsdijk in Stellendam op Goeree-Overflakkee. Om het transport doorgang te kunnen laten vinden, bleek de kap van 17 bomen nodig te zijn. De 17 populieren stammen uit 1981.
 

Duivels dilemma

Na lang wikken en wegen besloot het waterschap medewerking te verlenen. Het transport van de grote onderdelen is noodzakelijk voor 19 windturbines van windpark Kroningswind, die 65.000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien. Er zijn helaas geen alternatieven. Na het transport worden er bomen teruggeplant.

Flora- en faunaonderzoek

Voor de 17 bomen is geen kapvergunning nodig. Wel is er officieel melding gedaan bij de Omgevingsdienst. Er is vooraf uitgebreid onderzoek gedaan naar bijzondere flora en fauna maar er zijn geen bijzonderheden aangetroffen, geen vleermuizen of vogelnesten.

Heemraad wegen en groen Petra van Nes-de Man: “Wij willen zorgvuldig omgaan met alle bomen, flora en fauna in ons gebied. Maar Hollandse Delta wil ook duurzaam zijn, energieneutraal en klimaatbewust. Het besluit tot medewerking hebben we daarom niet lichtvaardig genomen: 17 bomen offeren om groene energie voor 65.000 woningen mogelijk te maken. We gaan voor herplant.”