Dijkgraaf Jan Bonjer heeft de jeugdbestuurders van waterschap Hollandse Delta Judith Meurs en Mick de Kruijff geïnstalleerd als jeugddijkgraven van Nederland.

Jeugddijkgraven
V.l.n.r.: Jiska Taal, Mick de Kruijff en Judith Meurs

Het overdragen van de ambtsketen ging daarom anders dan normaal. “Het is lastig om één keten om twee halzen te hangen. Daarom wordt deze aan jullie beiden overhandigd.” Judith en Mick zijn het eerste duo dat als jeugddijkgraaf is benoemd. 

Het tweetal neemt het stokje over van Jiska Taal. Het afgelopen jaar was zij voorzitter namens het Hoogheemraadschap van Delfland. Judith Meurs en Mick de Kruijff vertegenwoordigden de afgelopen twee jaar waterschap Hollandse Delta als jeugdbestuurders.

Duo

Het was een logische keuze om zich samen kandidaat te stellen.”Met z’n tweeën kunnen wij meer werk verzetten. Iets dat meer dan de moeite waard is, gegeven de huidige klimaatveranderingen.” Judith: “Door de coronamaatregelen kunnen de andere jeugdbestuurders hier niet bij zijn. Via deze weg willen wij ze toch bedanken, zij hebben immers voor ons gekozen”. 

Klimaat

De jeugddijkgraven willen tijdens hun bestuursperiode andere jongerenorganisaties betrekken bij klimaatadaptatie en de waterschappen. Mick: “Via onder andere de Youth for Climate Adaptation Summit willen wij klimaatadaptatie en water op de kaart zetten bij de jeugd.” 

Jeugdwaterschap

In 2009 heeft de Unie van Waterschappen het jeugdwaterschapsbestuur opgericht met als doel om jongeren meer te betrekken bij het waterschapswerk. De bestuursleden zijn allemaal tussen de 14 en 18 jaar en afkomstig uit alle 21 waterschappen van Nederland. Zij vormen een brug tussen de jongeren en het bestuur van de waterschappen. Elk jaar kiezen zij uit hun midden een voorzitter, de nationale jeugddijkgraaf.

De activiteiten van het landelijk jeugdwaterschap kunt u volgen via hun website en Instagram.