Een jeugdbestuurder is ambassadeur van waterschap Hollandse Delta. Hij/zij wordt betrokken bij de activiteiten die we organiseren voor jongeren en geeft advies over het bereiken en betrekken van jongeren bij de werkzaamheden van het waterschap. Het werk van het waterschap kan uitgelegd worden op school of andere scholen. Ook vertegenwoordigt een jeugdbestuurder het waterschap bij open dagen, openingen en andere evenementen.

Jeugdwaterschapsbestuur

De waterschappen willen jongeren meer en beter betrekken bij water en waterbeheer. Zij richtten daarom in 2010 een landelijk jeugdwaterschapsbestuur op. Dit jeugdbestuur bestaat uit een groep jongeren tussen 14 en 18 jaar. Een jeugdbestuurder bedenkt en adviseert over activiteiten voor jongeren over diverse onderwerpen, zoals schoon en voldoende water, veilig leven met water en het klimaat. Ze denken na over de waterproblemen in de toekomst. Hun toekomst!

Twee jeugdbestuurders

De jeugdbestuurders van WSHD: links Judith Meurs, rechts Mick Kruijff, staan buiten in de natuur met op de achtergrond een watergang en een windmolen
Judith Meurs en Mick de Kruijff

Hollandse delta heeft gekozen voor twee jeugdbestuurders. Vanaf schooljaar 2018-2019 vertegenwoordigen Mick de Kruijff en Judith Meurs het waterschap.
Mick en Judith stellen zich hieronder kort voor:

Judith Meurs (15 jaar, uit Barendrecht): “Ik ben altijd al geboeid door het klimaat, de deltawerken en hoe Nederland zich beschermt tegen overstromingen. Mijn doel als jeugdbestuurder is om te zorgen voor meer aandacht voor het waterschap op sociale media en op scholen. Dat begint met gastlessen op mijn eigen school.”


Mick de Kruijff (16 jaar, uit Ridderkerk): “Later wil ik óf stedenbouwkundige óf militair worden. Als jeugdbestuurder kan ik meer leren over watermanagement in steden. En ik leer meer over politiek. Dat vind ik ook erg interessant. Bij de jeugd wil ik graag het belang van een waterschap onder de aandacht brengen.”