Een jeugdbestuurder is ambassadeur van waterschap Hollandse Delta. Hij/zij wordt betrokken bij de activiteiten die we organiseren voor jongeren en geeft advies over het bereiken en betrekken van jongeren bij de werkzaamheden van het waterschap. Het werk van het waterschap kan uitgelegd worden op school of andere scholen. Ook vertegenwoordigt een jeugdbestuurder het waterschap bij open dagen, openingen en andere evenementen.