Ieder jaar voert het waterschap controle uit op het onderhoud van sloten en singels. Dit wordt de schouw genoemd. Op 1 december aanstaande starten we daarmee.

Algemene info over de schouw

De schouw start jaarlijks op 1 december. De schouwmeesters van het waterschap controleren dan of het maaionderhoud aan sloten en singels goed is uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de beplanting, zwerfvuil en andere voorwerpen voldoende zijn verwijderd. Het is namelijk belangrijk voor de aan- en afvoer van het water in ons gebied dat de wateren schoon zijn.

Veel watergangen worden door ons zelf onderhouden, maar er zijn ook watergangen die door andere instanties of particulieren worden onderhouden. Onderhoudsplichtigen van sloten moeten hun onderhoud dus voor deze datum hebben gedaan.

Verplichtingen gewoon (maai)onderhoud

Voor de watergangen (sloten en singels) zijn in de legger onderhoudsplichtigen vastgesteld. Deze onderhoudsplichtigen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de watergangen. Om te controleren of de watergangen voldoende onderhouden zijn, voeren wij een zogeheten schouw. Hiervoor hanteren de schouwmeesters onderstaande criteria;